Ovo Obavještenje o zaštiti privatnosti pojašnjava kako će se podaci (“Podaci”) koje vi dajete - a koje prikuplja – IVECO S.p.A. (“mi”, “nas”, “naš”, ili “Kompanija”) na ovoj stranici obrađivati u skladu s važećim zakonima i propisima. Mi smo posvećeni čuvanju i zaštiti vaše privatnosti.

1. KAKO DOBIJAMO PODATKE

Sljedeći podaci se mogu prikupljati, obrađivati i pohranjivati:

Obično nam vi pružate te Podatke, ali u nekim slučajevima Podatke o vama možemo prikupiti putem treće strane ili iz javnih evidencija. Mi štitimo Podatke dobivene od treće strane u skladu s praksom opisanom u ovom Obavještenju o zaštiti privatnosti.

2. KAKO KORISTIMO PODATKE

Prikupljene podatke možemo obrađivati u sljedeće svrhe:

Podaci se prikupljaju i obrađuju na temelju ugovora i našeg jasnog i legitimnog interesa za obradu sukladno tačkama (i), (ii) te na temelju vašeg izričitog pristanka u marketinške svrhe pojašnjene u tačkama (iii), (iv). Imajte na umu da, ako ste dali svoj pristanak, isti možete povući u bilo kojem trenutku.

Podaci se mogu obrađivati elektronički unutar informatičkih sistema i ručno, u štampanom obliku. Podaci će se obrađivati i čuvati tokom čitavog njihovog životnog ciklusa, uz sigurnost i povjerljivost u skladu s načelima poštenosti, zakonitosti i transparentnosti, te u skladu s odredbama važećih zakona i propisa.

3. POSLJEDICE NEPRUŽANJA PODATAKA

Pružanje podataka nikad nije obavezno. Međutim, ukoliko ne pružite Podatke potrebne za pružanje usluge ili dobijanje proizvoda, a koji su označeni kao obavezni, to nas može spriječiti u pružanju tražene usluge ili proizvoda ili može dovesti do pružanja neoptimalne usluge ili proizvoda. S druge strane, nepružanje Podataka čije davanje je označeno kao neobavezno u svakom slučaju dozvoljava pristup usluzi ili dobijanje proizvoda.

4. KAKO DIJELIMO VAŠE PODATKE

Mi smo dio CNH Industrial grupe, globalnog lidera u investicijskom sektoru. Podaci se mogu dijeliti i slati našim podružnicama i povezanim društvima unutar CNH Industrial grupe, pouzdanim vanjskim stranama, pružaocima usluga, ovlaštenim distributerima i poslovnim partnerima, čije je sjedište unutar i izvan Evropske unije, koji su pod određenim ugovornim obavezama i koji ih mogu koristiti isključivo u gore navedene svrhe.

Podaci se mogu slati trećim stranama u svrhu ispunjenja zakonskih obaveza, radi provedbe i održavanja naše sigurnosti i sigurnosti CNH Industrial grupe, radi zaštite naših prava i imovine, kao i prava i imovine CNH Industrial grupe, radi odgovora na traženja javnih vlasti ili radi ostvarivanja naših prava pred sudskim vlastima.

5. KAKO PRENOSIMO VAŠE PODATKE

Radi provedbe obrade Podataka, kako je gore opisano, možemo prenositi Podatke u države izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA), uključujući spremanje takvih Podataka u digitalne ili fizičke baze podataka kojima u naše ime upravljaju druge jedinice. Upravljanje bazama podataka i obrada Podataka ograničeni su na svrhe obrade i provode se u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako se Podaci prenose izvan EEA, Kompanija će upotrijebiti sve prikladne ugovorne mjere kojima će garantovati odgovarajuću zaštitu Podataka, uključujući – između ostalih – sporazume temeljene na Standardnim klauzulama o zaštiti podataka koje je usvojila Komisija EU, a koji se primjenjuju na prijenos ličnih podatka izvan EEA.

6. POHRANJIVANJE LIČNIH PODATAKA

Podatke pohranjujemo u našim sistemima i arhivima onoliko vremena koliko je potrebno za izvršenje svrha opisanih u ovom obavještenju o zaštiti podataka, uzimajući u obzir, tamo gdje je primjenjivo, zakonske i ugovorne obaveze.

Kada Podaci više nisu nužni za svrhu u koju su obrađivani, Podaci se brišu ili čuvaju u obliku koji ne dozvoljava identifikaciju subjekta podataka, pod uvjetom da nema pravne osnove ili dozvole za zadržavanje takvih Podataka. Možemo nastaviti pohranjivati Podatke na duži period, budući da to može biti nužno za zaštitu naših interesa koji se odnose na potencijalnu odgovornost povezanu s pružanjem usluga ili proizvoda ili obradu Podataka.

Podaci obrađeni u marketinške svrhe bit će pohranjeni sve dok ne povučete svoj pristanak, a u svakom slučaju u skladu s gore navedenim načelima i smjernicama koje daju relevantni organi za zaštitu privatnosti.

7. VODITELJ OBRADE PODATAKA

IVECO S.p.A., sa sjedištem u via Puglia 35, Torino (Italija) je Voditelj obrade podataka koje prikupi, obradi i pohrani u okviru uvjeta navedenih u ovom Obavještenju o zaštiti podataka.

8. VAŠA PRAVA U POGLEDU PODATAKA

Svoja prava možete ostvariti kako je definirano mjerodavnim zakonima i propisima, a među njima su:

Svoja gore navedena prava možete ostvariti na sljedeće načine:

Ako nam pošaljete zahtjev, možda ćemo trebati i dodatne lične podatke za potvrdu vašeg identiteta te ćemo vas po potrebi kontaktirati. Ti podaci, zajedno s Podacima koje već zadržavamo, zatim će biti obrađeni u svrhu provedbe vašeg zahtjeva, sukladno važećem zakonu. Tamo gdje je potrebno, neke će se informacije prenijeti drugim kompanijama unutar ili izvan CNH Industrial grupe koje obrađuju vaše Podatke, kako bismo mogli udovoljiti vašem zahtjevu. Vaši podaci će se obrađivati u periodu potrebnom za procjenu i postupanje s vašim zahtjevom, nakon čega će biti arhivirani tokom odgovarajućeg vremenskog perioda koji nam omogućava da dokažemo kako sa zahtjevom postupamo tačno i na vrijeme.

9. AŽURIRANJA OVOG OBAVJEŠTENJA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Ovo obavještenje o zaštiti privatnosti ažurirano je u maju 2018. Zadržavamo pravo na povremene dopune ili ažuriranja obavještenja o zaštiti privatnosti koja će odražavati promjene u pravnim zahtjevima ili našim aktivnostima obrade. Sva ažuriranja će biti objavljena na ovoj internetskoj stranici i stupaju na snagu nakon objavljivanja. Stoga vas potičemo da redovno pregledavate ovo obavještenje o zaštiti privatnosti da biste saznali kako štitimo vaše Podatke.